Forslag - Tunnelfabrikken

Der muliggøres udvikling med bl.a. kreative erhverv, ungdomsboliger og butikker i og omkring Tunnelfabrikken.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen4. februar 2021
Offentlighedperioden begynder1. marts 2021
Offentlighedperioden afsluttes

26. april 2021

Dato for endelig vedtagelse-
Dato for Bekendtgørelse

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Plandokumentet kan hentes via planportalen i nedenstående henvisning:

Se forslag til kommuneplantillæg - Tunnelfabrikken

 

Senest redigeret 1/3-2021